تاییدیه کاردانی فنی دانشگاه علمی کاربردی تولید واقعیت مجازی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012009083/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

با تصویب شورای برنامه ریزی درسی علمی کاربردی، برای اولین بار دوره کاردانی فنی تولید واقعیت مجازی در دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دبیر شورای برنامه ریزی آموزشی و برنامه های علمی کاربردی در خاتمه گفت: ارائه دوره هایی مانند ابزار و نرم افزار واقعیت مجازی، موتورهای بازی و آماده سازی UI/UX برای مجازی واقعیت و واقعیت افزوده علاوه بر آموزش عملی. فرصت هایی برای توانمندسازی دانش آموزان فراهم می کند.

رئیس دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فارغ التحصیلان این رشته با مهارت ها و توانایی هایی مانند دانش فناوری واقعیت مجازی VR، آگاهی از تفاوت AR و VR و استفاده از ابزار و سیستم عامل مورد استفاده در VR/AR را می توان به عنوان تکنسین تولید VR/AR و آزمایش کننده محتوای VR/AR به کار گرفت.

به گزارش ایسنا، علیرضا جمال زاده رئیس دفتر برنامه ریزی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: واقعیت مجازی یکی از فناوری هایی است که به سرعت در حال توسعه است، این فناوری به افراد این امکان را می دهد که محیطی جعلی ایجاد کنند که در واقعیت وجود ندارد و یا در زمینه هایی که تجربه واقعی وجود ندارد. می تواند برآورده شود. خطر یا هزینه آن فضا را آزمایش کنید.

وی افزود: فناوری VR کاربردهای گسترده ای دارد که می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدرن و کاربردی به ویژه در آموزش، پزشکی، بازاریابی، برق و تحقیق و توسعه صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد، از این رو این حوزه مبتنی بر تحول است. و برنامه ایجاد نیازها و با مشارکت تیمی از کارشناسان و متخصصان، تحت هدایت مستقیم دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف تربیت نیروهای متخصص و واجد شرایط برای این بخش از نیازهای فناوری اطلاعات و رایانه گروه صنعتی، در سال جاری تدوین و تصویب شد.