تایوان مبادلات نظامی با آمریکا را تقویت می‌کند


تهران- ایرنا- رییس جمهوری جزیره تایوان، گفت: تایوان و ایالات متحده به تقویت مبادلات نظامی ادامه می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036040/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF