تاکید آموزش و پرورش بر رعایت پوشش اسلامی معلمان و دانش آموزان در مدارس

اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی و جانشین ستاد عفاف و حجاب در وزارت آموزش و پرورش در جلسه ستاد عفاف و حجاب ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر در این نشست و هیأت بازرسی وزارت کشور، – باقرزاده سپس به مهم ترین راهبردهای آموزش و پرورش در ترویج و گسترش عفاف و حجاب پرداخت و …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020505185603350528/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88