تامین مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی دانش‌بنیان‌ها توسط صندوق نوآوری 


تهران – ایرنا – رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری حجم تامین مالی دانش‌بنیان‌ها به واسطه فعالیت‌های این صندوق را تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367319/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C