تاسیس نخستین فاند سرمایه گذاری خصوصی صندوق های پژوهش و فناوری برای حمایت از دانش بنیان ها


تهران – ایرنا -مدیر امور اعتباری و تجاری سازی صندوق توسعه فناوری های نوین، از برنامه این صندوق برای تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی (PE) و بهره برداری پلتفرم سرویس ارائه تسهیلات قرض الحسنه به دانش بنیان ها در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130561/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C