تأثیر هوش مصنوعی بر اعتماد در تعاملات انسانی


تهران- ایرنا- محققان دانشگاه گوتنبرگ به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه سامانه های هوش مصنوعی پیشرفته بر اعتماد ما به افرادی که با آنها تعامل برقرار می کنیم، تأثیر می‌گذارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85110995/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C