بیش از 300 هزار داوطلب در آزمون سراسری ثبت نام کردند


تهران – ایرنا – مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از 300 هزار داوطلب برای شرکت در دومین دوره آزمون سراسری 1402 خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077191/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF