بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ورزش مدارس اختصاص یافت


شیراز – ایرنا – رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: امسال بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به ورزش مدارس اختصاص یافت که بخشی از آن صرف تجهیزات و بخش دیگر در راستای برگزاری این مسابقات ورزشی هزینه می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168472/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA