بیش از هزار و ۹۰۰ نوآموز مناطق محروم استان اصفهان از آموزش پیش دبستانی بازمانده‌اند


اصفهان -ایرنا – معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: یک هزار و ۹۶۲ نوآموز در مناطق محروم استان از آموزش پیش دبستانی بازمانده‌اند که اکنون در حال گذراندن دوره یک ماهه آموزشی هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182695/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B4