بیش از سه هزار کلاس درس در سیستان و بلوچستان ساخته شد


زاهدان- ایرنا- سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از ساخت بیش از سه هزار کلاس درس طی ۲ سال اخیر از محل اعتبارات دولتی، مشارکتی و آورده خیران و موسسات و مجموعه های خیریه در این استان خبر داد

منبع: https://www.irna.ir/news/85168451/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF