بیش از دو میلیون نفر در پناهگاه های نوروزی پذیرفته شده اند

وی افزود: میزان پذیرش به دو میلیون و شش هزار و 688 نفر روز رسیده و آمار رو به افزایش است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010903481/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1

به گفته وی، در حال حاضر 747 مرکز بهزیستی، 63 هزار و 634 کلاس درس در قالب 8298 مدرسه پذیرای مسافران نوروزی و 19 هزار و 445 نفر به عنوان عوامل اجرایی پذیرای مسافران هستند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش یک میلیون و 431 هزار و 700 مسافر نوروزی برای حضور در مراکز اقامتی آموزشی خبر داد و گفت: میزان پذیرش تاکنون به 2 میلیون و 6 هزار و 688 نفر در روز رسیده است.

سید سعید مقدم زاده در گفت وگو با ایسنا. آخرین آمار ثبت شده سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان اعلام و بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا ساعت 12 روز نهم فروردین 1402 تعداد مسافران پذیرفته شده تاکنون یک میلیون و 431 هزار و 700 نفر در قالب 350 هزار و 14 نفر است. خانواده ها. .

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین هفت استان دارای بیشترین مسافر را اعلام کرد و گفت: فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان به ترتیب بیشترین تعداد مسافر نوروزی را داشته اند.