بیشترین داوطلبان کنکور هرمزگان در رشته علوم انسانی هستند


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اینکه ۲۰ هزار و ۹۳۳ داوطلب هرمزگانی در کنکور سراسری امسال شرکت می‌کنند، گفت: بیشترین شمار داوطلبان امسال در این استان مربوط به گروه آزمایشی علوم انسانی با مشارکت چهار هزار و ۶۲۹ داوطلب است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153990/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF