بیشترین داوطلبان کنکور سراسری در اصفهان در گروه علوم تجربی هستند


اصفهان – ایرنا – رییس ستاد آزمون های اصفهان گفت: ۶۵ هزار و ۷۲۱ داوطلب در نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۲ از استان اصفهان ثبت نام کردند که بیشتر آن‌ها معادل ۲۷ هزار نفر، در گروه علوم تجربی هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157791/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF