بیانیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص حجاب و عفاف


تهران- ایرنا- وزارت آموزش و پرورش در خصوص حجاب و عفاف اطلاعیه ای منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072242/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81