بیانیه انجمن کارگردانان سینما در خصوص درگذشت مرحوم پوراحمد با هدف ترویج خودکشی است


تهران – ایرنا – دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در اطلاعیه ای در خصوص درگذشت مرحوم کیومت پوراحمد گفت: انتشار گفته های اخیر برخی از اهالی سینما، سیاست و رسانه، دانسته یا ندانسته، غیرعلمی، گاهی غیرمسئولانه و در هدف تشویق ناخواسته و سهل انگارانه خودکشی بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078995/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1