بکارگیری فناوری‌های نوین در آموزش پزشکی به صورت جدی در دستور کار قرار دارد

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) با بیان اینکه این مرکز توجه جدی به حمایت و احصاء ایده‌های جدید و بکارگیری فناوری‌های نوین در آموزش پزشکی کشور را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۶۰ طرح برتر فناورانه در عرصه آموزش علوم‌پزشکی به مرکز نصر ارسال شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر احسان شریفی‌پور در جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی که به میزبانی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد، خاطرنشان کرد: مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور در شروع دوره مدیریت جدید رویکرد اساسی خود را به شکل خاصی ارائه داده، بدین صورت که پرداختن به پژوهش های راهبردی ملی برای ارتقاء و مرجعیت علمی آموزش عالی سلامت در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: از سویی توجه جدی به حمایت و احصاء ایده‌های جدید و بکارگیری فناوری‌های نوین در آموزش پزشکی کشور را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است که به عنوان نمونه، دو فراخوان ملی اخیر که با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت و با محوریت مرکز ملی نصر به انجام رسید.

دکتر شریفی‌پور گفت: بیش از ۱۶۰ طرح برتر فناورانه در عرصه آموزش علوم‌پزشکی از دانشگاه های سراسر کشور، دانشگاه های صنعتی، مهندسی (شریف، امیرکبیر، صنعتی اصفهان…) و پارک های علمی و فناوری سراسر کشور به این مرکز ارسال شده است.

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی یادآور شد: رویکرد سوم این مرکز فراهم کردن و بروزرسانی مستندات مورد اعتماد و کاربردی برای حکمرانی موثر در آموزش علوم پزشکی کشور را مد نظر خود قرار داده که امید است با همراهی و دقت نظر همه مدیران عالی و روسای دانشگاه ها، در نیل به هدف ارتقاء همه جانبه آموزش عالی سلامت موفق باشد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، دو گزارش از پروژه های ملی اخیر مرکز ملی نصر برای مدیران آموزشی وزارت بهداشت ارائه شد. یکی از این گزارش‌ها درباره هزینه‌های اقتصاد سلامت در آموزش پزشکی و دیگری در ارتباط با اثرات بحران بیولوژیک کووید بر آموزش علوم پزشکی کشور و ارائه راهکار در زمینه انعطاف پذیری سیستم آموزشی کشور در بحران های متعدد بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402023019231/%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1