به مناسبت شب قدر فردا مدارس دیر شروع می شود


تهران – ایرنا – وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با توجه به فرا رسیدن شب قدر روز دوشنبه، فعالیت مدارس ابتدایی از ساعت 10 صبح و دوره اول و دوم متوسطه از ساعت 9:30 آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078440/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF