به دانش آموزان متخلف از حجاب، خدمات آموزشی و اجتماعی ارائه نمی شود


تهران- ایرنا- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه ای اعلام کرد: از ارائه خدمات آموزشی و اجتماعی به دانش آموزانی که قوانین حجاب و پوشش را رعایت نمی کنند، مستثنی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071946/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF