بهبود شاخص های دسترسی به آموزش با شناسایی کودکان در معرض خطر ترک تحصیل

وی ادامه داد: همچنین استفاده صحیح از منابع اعم از زمان، نیروی انسانی، اعتبارات و وجود برنامه دقیق و عملیاتی سرمایه ارزشمند معاونت اول است.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، معصومه نجفی پازوکی در اولین دیدار خود با معاونان آموزش ابتدایی استان ها در سال 1402 که به صورت مجازی برگزار شد، به تشریح سیاست ها و دیدگاه‌های معاون آموزش ابتدایی رئیس‌جمهور در خصوص برنامه سالانه برنامه‌های افق 1404 و 1402، گفت: افزایش بهره‌وری یکی از رویکردها و اصول حاکم بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های 1402 است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011908913/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%DA%A9معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ضمن تشریح برنامه های سال 1402 گفت: افزایش و ارتقای شاخص های دسترسی به آموزش با تاکید بر شناسایی، جذب و نگهداری کودکان خارج از مدرسه و در معرض خطر. در گروه سنی 6 تا 11 سال یکی از برنامه های امسال است.

معاون آموزش ابتدایی رئیس جمهور درباره مدیریت موانع بی سوادی گفت: افزایش و ارتقای شاخص های دسترسی به آموزش با تاکید بر شناسایی، جذب و ماندگاری کودکان خارج از مدرسه و در معرض خطر ترک تحصیل در گروه سنی 6 تا 11 سال و در حوزه کیفی خود، با به روز کردن رویکردهای آموزشی و مهارتی و نیز با انجام آموزش جامع دانش آموزان در زمینه های اعتقادی، عبادی، اخلاقی، نقطه عطفی انقلابی در آموزش ابتدایی است. اجتماعی، سیاسی – تربیت بدنی بیولوژیکی – علمی – فنی – زیبایی شناسی و هنری و آموزش اقتصادی و حرفه ای از برنامه های معاونت این آموزش پایه خواهد بود.