بطحایی: شرط اصلی حضور پرشور مردم در انتخابات، اجازه شرکت داوطلبان با سلایق مختلف است/ شورای نگهبان فیتیله سخت گیری را کاهش دهد

شرط اصلی برای آنکه اکثریت مردم در انتخابات شرکت کنند این است که اجازه شرکت به کاندیداهایی از سلایق مختلف در انتخابات را بدهیم. – وزیر پیشین آموزش و پرورش گفت: شرط اصلی برای آنکه اکثریت مردم در انتخابات شرکت کنند این است که اجازه شرکت به کاندیداهایی از سلایق مختلف در انتخابات …
منبع خبر: جهان مانا
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020409459059212288/%D8%A8%D8%B7%D8%AD%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA