برگزیدگان جایزه آموزشی «شهید مطهری» معرفی شدند

دکتر فاطمه حشمتی‌نبوی از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد

برندگان جایزه «توسعه دانش‌پژوهشی آموزشی و مدیریت آن» (تداوم) عبارتند از:

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021308290/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

دکتر سید حمید حسینی از دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی

دکتر مرتضی نصیری از دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز در مقطع دکتری تخصصی

دکتر علی دباغ از دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی

همچنین جایزه خدمت صادقانه به اموزش پزشکی به دکتر فرنگیس شوقی اهدا شد.

دکتر وریا ملاباشی از دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

دکتر کمال حیدری از دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

در این جشنواره همچنین جایزه خدمت صادقانه در زمینه آموزش پزشکی نیز معرفی شد.

دکتر سعیده سادات مرتضوی از  دانشگاه علوم توانبخشی در مقطع دکتری حرفه‌ای قابل تقدیر شناخته شد.

دکتر حسین خوش‌رنگ از دانشکاه علوم‌پزشکی گیلان

دکتر سید حمید رضویان از دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

دکتر زهرا طاهری از دانشکاه علوم‌پزشکی گیلان

دکتر پوریا روزرخ از دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

دکتر معصومه روزبهانی از دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

دکتر میترا امینی از دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز

دکتر منصوره مومن هرویاز دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان

دکتر وجیهه وفامهر از دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

دکتر فریبا حقانی از دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

دکتر سید شاهرخ آقایان از دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود

آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره آموزشی «شهید مطهری» برگزار شد و افراد برگزیده معرفی و تقدیر شدند.

دکتر مهرداد فرزندی‌پور از دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان

دکتر امیرعلی مودی قالیباف از دانشگاه علوم‌پزشکی بیرجند در مقطع دکتری حرفه‌ای

نرجس شبانی از دانشگاه علوم‌پزشکی چهارمحال بختیاری در مقطع کارشناسی شایسته تقدیر

زهرا خدادوست شهرکی از دانشگاه علوم‌پزشی اهواز در مقطع کارشناسی‌ارشد

دکتر مریم شیری از دانشگاه علوم‌پزشکی البرز

دکتر شهین سعیدی‌نجات از دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد

دکتر فرانک فیروزفر از دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی

به گزارش ایسنا، مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره آموزشی «شهید مطهری» عصر امروز، ۱۳ اردیبهشت ماه در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برگزار شد.

دکتر محمدهادی ایمانیه از دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز

دکتر رقیه گندم‌کار از دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

به گزارش ایسنا، آیین افتتاحیه بیست و چهارمین همایش آموزش علوم‌پزشکی کشور نیز عصر امروز و همزمان با اختتامیه جشنواره آموزشی شهیدمطهری برگزار شد.

زهرا اسدی از دانشگاه علوم‌پزشکی اهواز در مقطع کارشناسی

دکتر مصیب مظفری از دانشگاه علوم‌پزشکی ایران

دکتر مسلم نجفی از دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز

دکتر رادمان امیر از دانشگاه علوم‌پزشکی دزفول در دکترای حرفه‌ای قابل تقدیر شناخته شد

دانشجویان پژوهشگر برتر در حیطه آموزش:

دکتر اطهر امید از دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان

فرایندهای برگزیده آموزشی و دانشجویان پژوهشگر برتر در حیطه آموزش در این مراسم معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. 

دکتر نرجس سرگل‌زایی از دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان