برگزاری ماه مبارک رمضان در دانشگاه های تهران با آداب مختلف + فیلم


تهران- ایرنا- همزمان با ماه مبارک رمضان امسال نیز همچون سال های گذشته آیین های مختلفی از جمله ختم قرآن کریم و نماز، محفل انس با قرآن با حضور قاریان ممتاز بین المللی، افطار برگزار می شود. و بسته بندی غذا برای خانواده های نیازمند و احیای شب های فیض در دانشگاه ها. تهران بازداشت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080860/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9