برگزاری رویداد نوآورانه بازی‌سازی جینو در اینوتکس ۲۰۲۳


تهران- ایرنا- مدیرکل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس با اشاره به برگزاری رویداد بازی‌سازی گفت: در کنار این رویداد که در اینوتکس ۲۰۲۳ برگزار می‌شود، فراخوانی برای دعوت از گیمرها منتشر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85108315/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3