برگزاری امتحانات نهایی از 10 اردیبهشت/ تشکیل پرونده علمی هنرستان های متقاضی کنکور

به گزارش ایسنا، یکی از نکات مهم و قابل توجه بخشنامه مذکور ایجاد سوابق تحصیلی و ارتقای نمره دانش آموزان علاقه مند به شرکت در کنکور سراسری به ویژه گروه آزمایشی هنر است.

همچنین در بخشنامه تکمیلی برنامه آزمون هماهنگ دوره های دهم و یازدهم اعلام شده است:

به گزارش ایسنابر اساس بخشنامه، برنامه امتحانات نهایی دوازدهم روزانه بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه های نظری، دوره دوم متوسطه، داوطلبان ایجاد کارنامه و استرداد نمره و برنامه آزمون هماهنگ. از سال دهم و یازدهم مدارس روزانه در خرداد ماه سال 1401-1402 از 31 اردیبهشت آغاز می شود و تا 25 ژوئن ادامه دارد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه سال تحصیلی 1402-1401 از 10 اردیبهشت آغاز و تا 5 خرداد ادامه دارد.

برگزاری امتحانات نهایی از 10 اردیبهشت/ تشکیل پرونده علمی هنرستان های متقاضی کنکور

برگزاری امتحانات نهایی از 10 اردیبهشت/ تشکیل پرونده علمی هنرستان های متقاضی کنکور

نمره امتحانی دروس نهایی دانش‌آموزانی که برای تشکیل پرونده در آزمون شرکت می‌کنند، در صورتی که علاقه‌مندان تا قبل از خرداد تمایل خود را برای رفتن به مدرسه اعلام کنند، به‌جای نمره امتحان داخلی آنها در دروس مذکور منظور می‌شود. به منظور جلوگیری از تضییع حقوق هنرجویان، اطلاعات لازم و دقیق به نحو مطلوب به متقاضیان ارائه شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012009287/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

برگزاری امتحانات نهایی از 10 اردیبهشت/ تشکیل پرونده علمی هنرستان های متقاضی کنکور