برپایی نمایشگاه محصولات تربیت فناورانه با هدف توسعه زیست‌بوم آموزش و پرورش

تهران – ایرنا – نمایشگاه محصولات تربیت فناورانه همزمان با رویداد بین المللی «الف تا» در راستای اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور معرفی ظرفیت ها و توانمندی‌های موجود، فراهم کردن محیطی سالم و ایجاد همدلی و هم افزایی بین پدید آورندگان محصولات فناورانه و توسعه زیست‌بوم آموزش و پرورش نوآور در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158444/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85