برپایی نماز در دانشگاه یکی از بهترین ظرفیت‌های فرهنگی است


تهران- ایرنا- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برپایی نماز در دانشگاه یکی از بهترین ظرفیت‌های فرهنگی است، با این حال تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت عظیم و همایش ملی روزانه نماز بهره‌وری کامل را ببریم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113465/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA