برپایی جشن 4000 نفری گرامیداشت روز دختر در آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)

همچنین توزیع درست و به هنگام محتواها بسیار مهم است که در این بخش ضعف داریم زیرا محتواهای ما به هنگام توزیع نمی شود.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020215598717794304/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85

معاون علمی فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) گفت: این آستان با همکاری وزارت آموزش و پرورش شهرستان ری میزبان 4000 دختر در روز میلاد حضرت معصومه (س) خواهد بود و در نظر داریم هدیه ای از محصولات عفاف و حجاب به دختران حاضر در این جشن اهدا کنیم.

حجت الاسلام محسن عرفاتی – معاون علمی فرهنگی آستان عبدالعظیم الحسنی(ع)- در گفت وگو با ایسنا در مورد ویژه برنامه های آستان عبدالعظیم الحسنی(ع) در دهه کرامت گفت: آنچه در مورد برنامه هایی همچون دهه کرامت بسیار مهم است موضوع تولید و توزیع خوب محتوا است.

– برپایی جشن 4000 نفری گرامیداشت روز دختر در آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) معاون علمی فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) گفت: این آستان با همکاری وزارت آموزش و پرورش شهرستان ری میزبان 4000 دختر در روز میلاد حضرت معصومه (س) خواهد بود و در نظر داریم هدیه ای از محصولات عفاف و حجاب به دختران حاضر در این جشن اهدا کنیم.

امروز باید محتواهایی متناسب با شرایط روز جامعه تولید شود که برای این امر باید از اساتید دانشگاه و حوزه کمک گرفت.