برنامه ملی توانمندسازی معلمان ابتدایی شمال‌غرب کشور در سرعین برگزار می‌شود

ایسنا/اردبیل معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان از برگزاری برنامه ملی توانمندسازی معلمان ابتدایی شمال‌غرب کشور با شرکت استانهای آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، زنجان و 19 منطقه ناحیه استان اردبیل در قالب طرح شهید همت خبر داد.

وحید خدابنده در گفت‌وگو با ایسنا در این رابطه گفت: ۳۹ معلم دوره ابتدایی از استان آذربایجانشرقی، ۲۴ نفر از آذربایجان غربی، ۱۴ نفر از زنجان و ۱۹ نفر از مناطق و ناحیه های استان اردبیل در این دوره توانمندسازی شرکت کرده اند.

خدابنده اظهار کرد: هدف اصلی برنامه تربیت مدرسین میانی است تا معلمان حاضر در دوره توانمندی در مراجعه به استانهای خود برای معلمان مدارس عادی نحوه آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه را آموزش دهند.

خدابنده بیان کرد: برنامه ملی توانمندسازی معلمان ابتدایی با همکاری معاونت آموزش ابتدایی وزارت و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با رویکرد تربیت مدرس آموزش ابتدایی و تلفیقی فراگیر انجام می شود.

معاون ابتدایی استان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امکان آموزش برای همه دانش آموزان با نیازهای ویژه از جمله دانش آموزان دارای اختلالات جسمی، حرکتی، دیرآموز، کم بینا، نابینا و غیره در مدارس استثنایی وجود ندارد، بنابراین جهت آموزش آنها در مدارس عادی معلمان دوره ابتدایی همان مدارس آموزش های لازم را از طریق شرکت کنندگان در دوره ها خواهند دید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050100453/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86