برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه آزاد اعلام شد + جدول

برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، براساس این برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۱ بهمن ماه آغاز می‌شود و تا ۲۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

جدول برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

برنامه زمانبندی تکمیلی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه آزاد اعلام شد + جدول

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111108522/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87