برنامه دانشگاه فنی حرفه ای برای گسترش برنامه های آموزشی و مهارتی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «کنترل تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است، باید با تصمیمات صحیح، تورم و رشد تولید را کاهش دهیم. دولت در سال گذشته تمام تلاش خود را برای کنترل تورم انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتر خسرویان محورهای چهارگانه، درآمدزایی، اشتغال و تحول ساختاری را از مهمترین برنامه های سال 1402 برشمرد.

وی سال 1401 را سالی پر از شتاب و اتفاقات مختلف برای دانشگاه فنی و حرفه ای دانست و گفت: در سال گذشته یکی از مهمترین اقدامات ما انجام اقداماتی در راستای تحقق برنامه تحول دانشگاه بود که تاکنون انجام شده است. در زمینه امکانات، تجهیزات و اشتغال انجام می شود.

به گزارش ایسنا، دکتر عرفان خسرویان در دیدار با روسای دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای استان تهران، انتخاب شعار سال از سوی مدیریت را با عنوان «کنترل تورم، رشد تولید» به عنوان یک انتخاب معتبر برشمرد و گفت: هر دو عامل. شعار امسال نیز در راستای رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در پیوند است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ایران، گسترش برنامه های آموزشی، مهارتی و شرکت در مجامع بین المللی را از برنامه های این مرکز آموزشی در سال 1402 دانست.

وی اصلاح ساختار دانشگاه را یک ضرورت دانست و گفت: هنوز مشکلاتی در ساختار دانشگاه وجود دارد و باید با اصلاح ساختار و بهینه سازی هزینه ها و بهره وری کارکنان این ایرادات را جبران کنیم.

دکتر خسرویان با بیان اینکه میزان درآمدزایی دانشگاه بیش از هدف تعیین شده در سال گذشته است، گفت: با افزایش درآمدزایی در سال گذشته در راستای رفاه حال اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، خدمات مناسب ارائه شده و درآمد اختصاصی بالغ بر 50 میلیارد دلار بوده است. تومان.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011707504/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C