برنامه برگزاری آزمون زبان وزارت بهداشت اعلام شد/برگزاری نوبت اول آزمون در روز ۱۵ تیر

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی ۴ نوبت در سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، اولین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت “MHLE”  که هفتادمین دوره برگزاری این آزمون به حساب می‌آید، در روز پنج‌شنبه، ۱۵ تیر ماه سال جاری برگزار می‌شود. 

هفتادو یکمین دوره آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. همچنین دوره‌های ۷۲ و ۷۳ آزمون زبان MHLE در روزهای پنج‌شنبه ۲۳ آذر و پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ماه برگزار خواهد شد. 

جدول برگزاری آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی “MHLE” به شرح زیر است:

جدول برگزاری آزمون زبان وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲
ردیف آزمون زمان‌ برگزاری روز برگزاری
۱ آزمون زبان وزارت بهداشت دوره ۷۰ ۱۵ تیر پنج‌شنبه
۲ آزمون زبان وزارت بهداشت دوره ۷۱ ۲۰ مهر پنج‌شنبه
۳ آزمون زبان وزارت بهداشت دوره ۷۲ ۲۳ آذر پنج‌شنبه
۴ آزمون زبان وزارت بهداشت دوره ۷۳ ۲۶ بهمن پنج‌شنبه

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402023019134/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA