برنامه‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی در دهه فجر/برگزاری غرفه انتخابات در مدرسه انقلاب


تهران – ایرنا – قائم مقام دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان به تشریح جزئیات برنامه‌های دهه فجر پرداخت و گفت: امسال غرفه انتخابات در نمایشگاه مدرسه انقلاب تاسیس می‌شود که به این واسطه به دنبال ایجاد حضور حداکثری رأی‌ اولی‌ها و ترغیب معلمان و  کادر مدرسه برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85366891/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA