بررسی میزان آموکسی سیلین در تصفیه خانه‌ها/ضرورت طراحی سیستمی جدید برای حذف میکروآلاینده‌ها


تهران – ایرنا – یک دانشجوی دکتری با انجام طرحی درخصوص «میزان آموکسی سیلین در تصفیه خانه‌ها» تاکید کرد: با توجه به خطرات این دارو برای محیط زیست و سلامت انسان و اینکه تصفیه خانه‌ها برای تجزیه آنتی بیوتیک‌ها به خصوص آموکسی سیلین طراحی نشده‌اند، طراحی سیستمی جدید برای حذف این میکروآلاینده ضروری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85109810/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C