بررسی سقف سن معلم شدن در ایران؛ از معلمان 20 سال تا دانشجومعلم 40 ساله

افزایش سقف سن ورود به دانشگاه فرهنگیان موافقان و مخالفان مختلفی دارد؛ برخی بر این باور هستند که افزایش سن استخدام معلم منجر به ایجاد شکاف نسلی بین دانش آموزان و معلمان خواهد شد و برخی هم می گویند نمی توان بی دلیل برای معلم شدن افراد جامعه محدودیت ایجاد کرد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگارآموزش و پرورش خبرگزاری فارس، ورود به دانشگاه فرهنگیان با سقف سن یا بدون سقف سن، موضوع مناقشه برانگیز حداقل در چند سال اخیر است.

داوطلبان کنکور بالای 22 سال به دلیل بازماندن از ورود به دانشگاه فرهنگیان و شغل معلمی همواره نسبت به تعیین شرط سن معترض هستند؛ از سوی دیگر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان در طول سال های اخیر دستخوش تغییرات شد.

سال 1399 شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، سقف سن ورود به دانشگاه را 24 سال تعیین کرد و امسال مجدد وزارت آموزش و پرورش از تعیین سقف سن 22 سال خبر داد.

با توجه به مزایای این دانشگاه از جمله معافیت سربازی برای پسران، احتساب دوران دانشجویی به عنوان سنوات خدمت، استخدام از بدو ورود به دانشگاه و پرداخت حقوق به دانشجو معلمان، طرفداران تحصیل در این دانشگاه زیاد است.

* موافقان و مخالفان چه می گویند با این حال افزایش سقف سن ورود به دانشگاه فرهنگیان یا باقی ماندن شرط سن موافقان و مخالفانی در میان کارشناسان دارد.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021115269239818240/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84