برخی مسئولین ارتقای شأن خود را در نزول منزلت معلم میدانند

با آغاز پروسه انقلاب اسلامی و نقطه کانونی تحولی آن در بهمن 57، که چرخش نظام طاغوتی به نظام توحیدی بود.

– دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران: برخی مسئولین ارتقای شأن خود را در نزول منزلت معلم میدانند فکوری گفت: برخی مسئولین ارتقای شأن خود را در نزول منزلت معلم می دانند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل فکوری، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 8 اردیبهشت ماه تهران بود.

آقای رییسی و وزیر آموزش و پرورش بدانند، رتبه بندی نه تنها دستاوردی برای آموزش و پرورش نبود، بلکه با گره خوردن آن با افزایش حقوق معلمان و نحوه بد اجرای آن شأن و منزلت معلم را زیر پا گذاشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل فکوری، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه 8 اردیبهشت ماه تهران بود.

شاهد نظم سیاسی نوینی در سطح جهان اسلام بودیم.

در حالی که بسیاری از کشور های مسلمان درگیر ساخت سیاسی مارکسیسم یا لیبرالیسم، دو قطبی کاذب جهان آن روز بودند.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020202196190763008/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85

متن سخنرانی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم إنَّما بُعِثتُ مُعَلِّما.