برای گستره اعتباربخشی آموزش پزشکی آمادگی داریم

وی با بیان اینکه آنچه در اجرای اعتباربخشی اهمیت دارد یرنامه یا موسسه‌ای است که می‌بایست اعتباربخشی شود، خاطر نشان کرد: اطلاعات و استانداردها جمع‌آوری و تصویب می‌شوند.  کمیسیون ملی اعتباربخشی بر اجرای فرایند را مورد نظارت دارد و اطلاعات به دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌ها ارسال می‌شود. 

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با بیان اینکه آموزش ارزیابان اعتباربخشی اهمیت ویژه‌ای برخوردار است،گفت: هرچه ارزیابان آموزش بیشتری دیده باشند، مشکلات کمتر می‌شود. موارد و قوانینی که مورد ارزیابی می‌گیرند باید آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه «کمیسیون ملی اعتباربخشی» در دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه‌ها ذیل معاونت آموزشی تشکیل شده است،تصریح کرد: سال ۲۰۱۶،این دبیرخانه تشکیل شد و تعاریف متعددی برای اعتباربخشی درنظر گرفته شد. سیستم اعتبار بخشی مبتنی بر تجربه و درایت است که برنامه‌های نظام اموزشی را ارتقاء می‌دهد.

وی ادامه داد: دبیر این کمیسیون ازسوی اعضا انتخاب می‌شود. همچنین ۳ نفر از رویای دانشگاه‌ها و ۵ متخصص در زمینه اعتبارسنجی که در کمیسیون حضور دارند از سوی معاونت آموزشی برای عضویت ۲ساله انتخاب می‌شوند.

دکتر کوه‌پایه‌زاده با بیان اینکه کمیسیون ملی اعتباربخشی به عنوان مغز متفکر اعتباربخشی حساب می‌آید،گفت: در این کمیسیون،کیفیت آموزشی در سطح ملی تعریف می‌شود و ما با تکیه بر مستندات استانداردهای لازم را تعریف می‌کنیم.

دکتر کوه‌پایه‌زاده با بیان اینکه اعتباربخشی موسسه‌ها به دانشگاه‌های واگذار شده است،توضیح داذ: دو دانشگاه بزرگ و صاحب‌نام کشور در این زمینه به ما کمک می‌کند. این اعتباربخشی به نیابت از وزارت بهداشت و معاونت آموزشی این وزارتخانه انجام می‌شود. 

وی درباره سیستم اعتباربخشی گفت: سیستم اعتبار بخشی در ایران با بیمارستان‌های غیرآموزشی در سال ۲۰۰۹ اغاز شد. سال ۲۰۱۵ بیمارستان‌های آموزشی اعتباربخشی شدند. سال ۲۰۱۶، اعتباربخشی آموزش پزشکی عمومی آغاز شد. 

وی در پایان گفت: ما با توجه به تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته درخصوص اعتباربخشی انجام داده‌ایم، به تجربه‌های خوبی رسیده‌ایم.آمادگی داریم که اعتباربخشی را فراتر ازمنطقه انجام دهیم. در این زمینه از نظرات خبرگان بهره می‌بریم و خود را در زمینه اعتباربخشی در منطقه موفق می‌دانیم.گستره این موضوع می‌تواند موثر واقع شود و منشاء ارتقاء نظام آموزش پزشکی در منطقه شود.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با بیان اینکه اعتباربخشی آموزش پزشکی در دو بخش «برنامه» و «موسسه» انجام می‌شود،گفت: برای گستره اعتباربخشی آموزش پزشکی آمادگی داریم.

دکتر کوه‌پایه‌زاده با بیان اینکه تصمیمات اولیه در خصوص موسسات در وهله نخست در دبیرخانه شورای گسترش گرفته می‌شود، ادامه داد: پس از این مرحله، اطلاعات به دانشگاه‌ها داده می‌شود. اگر ذی‌نفعان نسبت به رای صادره اعتراض داشتند، اعتراض آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با بیان اینکه ۲۰ سال پیش کمیسیون ملی اعتباربخشی تحت نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت تشکیل شد، گفت: درنظر داریم که در  اعتباربخشی جدید از یک سیستم و ساختار منسجم در عرصه سیاست‌گذاری استفاده کنیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022013038/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

به  گزارش ایسنا، دکتر جلیل کوه‌پایه‌زاده در نشست منطقه‌ای اعتباربخشی آموزش پزشکی که صبح امروز، ۲۰ اردیبهشت ماه در مرکز همایش‌های هتل رجایی برگزار شد، خاطرنشان کرد: من از اعضای فدراسیون جهانی که این فرصت را در اختیار ما قرار دادند، تشکر می‌کنم. ما به دنبال این هستیم که در عرصه آموزش پزشکی دارای سیستم اعتباربخشی باشیم و تجربه‌هایمان پر این مسیر را به اشتراک بگذاریم.

دکتر کوه‌پایه‌زاده درباره اعضای ملی کمیسیون اعتباربخشی آموزش پزشکی گفت: معاون آموزشی، سایر معاونان یا نمایندگان آنها، دبیران دبیرخانه‌های پزشکی عمومی، دبیرخانه دندان‌پزشکی،شورای پزشکی عمومی و تخصصی، ۳ نفر از روسای دانشگاه‌ها،۵ متخصص در زمینه اعتباربخشی و یک نماینده از دانشگاه آزاد حضور دارند. 

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با بیان اینکه اعتباربخشی در دو بخش «موسسه» و «برنامه» انجام می‌شود،گفت: دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، بیمارستان‌های آموزشی به عنوان موسسه درنظر گرفته شده‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است که ما در دانشکده‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و علوم‌پایه به پیشرفت‌هایی دست یافته‌ایم.