برای مقابله با هرگونه تخلف در آزمون سراسری پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است+فیلم


تهران – ایرنا – فقط چند روز تا برگزاری آزمون سراسری دانشگاه‌ها باقی مانده و هر سال همین موقع فعالیت شیادانی که داوطلبان را ترغیب به تقلب می‌کنند در فضای مجازی بیشتر می‌شود، این درحالیست که برای مقابله با هرگونه تخلف و تقلبی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136329/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85