برای حفظ نخبگان به تلاش بیشتری نیاز داریم/نقش نخبگان و حمایت از آنان در جوان‌سازی جمعیت

معاون آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با اشاره به نقش نخبگان و حمایت از آنان در جوان‌سازی جمعیت، تاکید کرد: اگرچه تلاش‌هایی برای ماندگاری نخبگان صورت گرفته است، اما در این راه به تلاش بیشتر نیاز داریم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022918477/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA

وی افزود: به طور قطع، نیاز است که نخبگان با توجه به امکاناتی که در دست دارند، فرزندان بیشتری را تربیت کنند که به جامعه کمک شود. 

معاون آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با بیان اینکه میان موضوع جوانی جمعیت و نخبگان کشور ارتباط وجود دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در ارتباط با موضوع نخبگان و جوانی جمعیت، کمک به ماندگاری نخبگان در کشور است، اگر بتوانیم امکانات و تجهیزات فراهم کنیم و قوانین بالادستی را برای ماندگاری نخبگان مصوب کنیم. تلاش‌هایی برای ماندگاری نخبگان در کشور صورت گرفته است، اما در این راه به تلاش بیشتر نیاز داریم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با بیان اینکه می‌توانیم از نخبگانی که دارای خانواده پرجمعیت هستند یا تشکیل خانواده داده‌اند، کمک بگیریم؛ اظهار کرد: می‌توانیم این فرهنگ را جاری کنیم که نخبگی و کسب دانش هیچ منافاتی با تشکیل خانواده و فرزندآوری ندارد. نخبگانی که زمینه تشکیل خانواده و تربیت فرزند موفق هستند، می‌توانند به ما کمک کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر فرشاد علامه در برنامه تلویزیون اینترنتی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، گفت:  ضرورت پرداختن به موضوع جوانی جمعیت بر کسی پوشیده نیست. اینطور به نظر  می‌رسد که تمام افراد جامعه نسبت به اهمیت موضوع جوانی جمعیت و تبعات پیرشدن جمعیت آگاه هستند.

وی اظهار کرد: در ارتباط با موضوع جوانی جمعیت، تلاش‌هایی در وجوه مختلف در سراسر کشور صورت گرفته است تا موضوع جوانی جمعیت بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد.

دکتر علامه توضیح داد: نخبگان به مباحث مختلفی می‌پردازند. ما می‌توانیم مباحث توسعه‌ای در زمینه جوانی جمعیت، فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده را به گروه‌های مختلف نخبگانی بسپاریم تا مشکلات را شناسایی کنند و راه‌کارهایی را ارائه دهند. استفاده از نخبگان به ما کمک می‌کند در زمینه جوانی جمعیت پیشرفت کنیم.

وی با بیان اینکه اغلب نخبگان جزو جمعیت جوان هستند، توضیح داد: جوان بودن نخبگان سبب می‌شود که از ظرفیت حضور آنها برای رشد و توسعه کشور استفاده بیشتری داشته باشیم.