برای ثبت‌نام در مدارس غیردولتی چه باید کرد؟

– برای تعیین شهریه مصوب و شهریه مکمل، دستورالعمل تعیین شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ به شماره ۳۰۰/۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ ملاک عمل است.

۳- مرجع رسیدگی به هرگونه تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز غیردولتی از مقررات، شورای نظارت استان است.

– انتخاب خدمات فوق‌برنامه درسی تابستانی و مکمل ابلاغی کاملاً اختیاری بوده و دریافت هرگونه وجهی تحت این عنوان در هنگام ثبت‌نام ممنوع است.

۱- ثبت‌نام دانش‌آموزان دوره اول و دوره دوم متوسطه مدارس آموزش از راه دور بر اساس مفاد آیین‌نامه آموزشی به شیوه نیم سالی واحدی انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، اگر پیش ثبت‌نام در مدارس غیردولتی انجام می‌شود مطابق با شهریه سال گذشته است و هنوز افزایش شهریه‌ای اعلام نشده است. شهریه سال تحصیلی آتی مدارس غیردولتی در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.  

مقررات ثبت‌نام در مدارس آموزش از راه دور

۶- مدارس غیردولتی می‌توانند با هماهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه ناحیه بدون اخذ وجه برای آزمون ورودی پایه دهم از طریق آزمون ورودی یا مصاحبه اقدام کنند.

مقررات ثبت‌نام مدارس وابسته

۴- درصورتی‌که هنگام ثبت‌نام، شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ابلاغ نشده باشد، شهریه مصوب سال تحصیلی قبل مبنای توافقات مالی طرفین است.

ثبت‌نام در مدارس وابسته به سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی تابع اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته مصوب ۷۹۴ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش و مقررات عمومی آموزش و پرورش است.     

۲- مدارس غیردولتی ملزم به نصب پوستر نرخ شهریه مصوب شهریه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه درسی و مکمل و شهریه تابستانی ابلاغی به‌صورت مجزا به همراه رئوس کلیه فعالیت‌ها در محل ثبت‌نام هستند.

به گزارش ایسنا، نحوه ثبت‌نام مدارس غیردولتی آموزش از راه دور و وابسته با مقررات خاص نیز به این شرح است:

– مدیران مدارس غیردولتی موظف‌اند هنگام ثبت‌نام قطعی و پس از ابلاغ شهریه با ورود به سامانه مشارکت‌های مردمی به آدرس www.mosharekatha.ir نسبت به انعقاد قرارداد شهریه بین ولی دانش‌آموز و واحد آموزشی در سامانه تعیین شهریه اقدام و یک نسخه از قرارداد تکمیل‌شده را چاپ و پس از مهر و امضاء به ولی دانش‌آموز تحویل و نسخه دوم را پس از امضای ولی دانش‌آموز جهت بررسی و نظارت در آموزشگاه نگهداری کنند.

– قراردادهای ثبت‌نام قطعی به‌صورت الکترونیکی و از سامانه مذکور انجام می‌شود و قرارداد دستی فاقد اعتبار است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022717618/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

۲- الگوی تعیین شهریه مدارس آموزش از راه دور سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل ابلاغی  ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ است.

براساس دستورالعمل ابلاغی سرپرست وزارت آموزش و پرورش به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها، ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعم از مدارس دولتی و غیردولتی آغاز شده و قرار است جز در موارد استثناء، تا ۳۱ مردادماه به پایان برسد.

به گزارش ایسنا، ثبت‌نام دانش آموزان در پایه اول ابتدایی از نهم اردیبهشت ماه آغاز شده و به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی مدارس، حداقل سن ثبت‌نام در پایه اول دبستان شش سال تمام است.

مقررات ثبت‌نام در مدارس غیردولتی

۱- مدارس غیردولتی در زمان ثبت‌نام مجاز به اخذ شهریه مصوب برنامه هفتگی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش هستند.

– ثبت‌نام دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در سامانه سیدا انجام می‌شود، اما به‌منظور ثبت‌نام نهایی و دریافت قرارداد شهریه می‌بایست مشخصات دانش‌آموزان در سامانه مشارکت‌ها نیز ثبت شود.

۵- به استناد مصوبه بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، برگزاری هرگونه آزمون برای پذیرش دانش‌آموزان در دوره ابتدایی و پایه هفتم در مدارس غیردولتی ممنوع است.

ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه هفتم با رعایت ضوابط و مقررات از اول تیرماه شروع می‌شود و ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه دهم نیز پس از صدور نمون‌برگ‌های هدایت تحصیلی و با تأکید بر رعایت اولویت‌های تعیین‌شده در نمون برگ‌های هدایت تحصیلی و تشکیل کارگروه مشاوره‌ای انتخاب رشته به‌منظور بهره‌برداری و تکمیل ظرفیت اسمی کلاس‌ها با رعایت مفاد بخشنامه‌های مربوطه و همچنین راهکارها و سیاست‌های توسعه متوازن رشته‌ای با رویکرد توسعه آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش در دوره دوم آموزش متوسطه صورت می‌پذیرد.

در این باره بیشتر بخوانید: