بدون هیچ محدویتی از مرکز مشاوره دانشگاه علامه حمایت می‌کنیم


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه بدون هیچ محدودیتی برای حفظ و ارتقاء سلامت روان دانشجویان از مرکز مشاوره دانشگاه حمایت می‌کنیم، گفت: مشاوران و روان شناسان بهتر از هر گروه دیگری می‌توانند در آموزش و تربیت جوانان در دانشگاه و خوابگاه ها تاثیرگذار باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85104403/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85