بخشی از شیوه‌نامه آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان ابطال شد


تهران – ایرنا – هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرره تبعیض‌آمیز میان دانش‌آموزان عادی و استعدادهای درخشان مبنی بر پذیرش دانش‌آموزان پایه نهم بدون شرکت در آزمون پایه دهم در مدارس استعدادهای درخشان را باطل کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85107836/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF