بخشی از درخواست معلمان از روز پنجشنبه ثبت می شود


تهران – ایرنا – رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: مقرر شد شهریه چهار ماهه معلمان فردا (پنجشنبه) پرداخت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069396/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF