ببینید: کاربردهای جدید VAR در مصر

در خبرها آمده بود آموزش و پرورش مصر از وی ای آر برای حوزه های امتحانی استفاده می کند. خبری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولدشده است. –
منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200255631333376/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%3A-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1