با یک راه حل ساده انگیزه خود را افزایش دهید

دکتر دن راندلز، نویسنده اول این مطالعه، گفت: “از آنجایی که افراد از انجام یک کار خاص در یک دوره زمانی خسته می شوند، ما هیچ مدرکی دال بر اینکه آنها انگیزه یا توانایی کمتری برای انجام آنها داشتند پیدا نکردیم. “کارها را در طول روز انجام دهید.”

دکتر رندلز افزود: خودکنترلی یعنی انجام کاری که فوراً به شما پاداش نمی دهد. شما کاری را انجام می دهید نه به این دلیل که از آن لذت می برید، بلکه به این دلیل که به هدف بزرگتری مرتبط است و می خواهید آن را از سر گذرانید.

به گزارش هلث، یافته های تحقیقات نشان می دهد که کلید حفظ انگیزه شما این است که تا حد امکان وظایف خود را تغییر دهید. انگیزه و عملکرد اکثر افراد پس از انجام یک کار دشوار برای حدود 30 دقیقه شروع به کاهش می کند.

روانشناسان عموماً معتقدند که با از دست دادن کنترل افراد بر خود، انگیزه در طول روز کاهش می یابد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011003926/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87

نتایج این تحقیق حاصل مطالعه ای است که در آن بیش از 16000 نفر در ساعات مختلف شبانه روز کار سخت ذهنی انجام دادند. نتایج نشان داد که افراد در طول روز انگیزه یکسانی داشتند.

دکتر راندلز گفت که این بدان معنا نیست که همه مطالعات خودکنترلی اشتباه هستند، اما تلاش‌ها برای تکرار این کار هیچ مدرکی دال بر کارآمدی آن پیدا نکرده است.

دکتر راندلز نتیجه گرفت: “این واقعیت که شرکت کنندگان در یک کار بدتر عمل کردند نشان می دهد که آنها چقدر کار را دشوار کرده اند، و علیرغم دشواری، هیچ مدرکی مبنی بر کاهش توانایی یا انگیزه آنها در طول زمان وجود ندارد. زمانی که آنها کار را در اواخر شب به پایان رساندند و در حال انجام بودند. خسته شدیم پیداش نکردیم

ایسنا/ خراسان رضوی نتایج تحقیقات نشان می دهد که با یک راه حل ساده، انگیزه شما در طول روز در اوج خود باقی می ماند.

نتایج ما با نظریه‌هایی که نشان می‌دهند افراد در یک کار خاص انگیزه خود را از دست می‌دهند، سازگار است، اما با نظریه‌هایی که معتقدند خودکنترلی یک منبع کلی است که می‌تواند تخلیه شود، تناقض دارد.

دکتر ایین هارلو، یکی از نویسندگان این مطالعه، فکر می‌کند که این تحقیق نشان می‌دهد که چرا تلاش‌های کوتاه مدت می‌تواند در تقویت یادگیری بسیار موثر باشد. این نتیجه به ویژه برای کارهایی که نیاز به عملکرد فکری دارند، مانند یادگیری، مهم است. این نتایج با تحقیقاتی مطابقت دارد که نشان می‌دهد وقتی مطالب را به طور مکرر اما مختصر مرور می‌کنید، بیشتر چیزهایی را که یاد می‌گیرید به خاطر می‌آورید.

دیده‌ایم که افراد با نزدیک شدن به یک ساعت کار، افت عملکرد بسیار محسوسی را تجربه می‌کنند، با این حال، اگر افراد وظایف خود را تغییر دهند، کنترل بر خود کمتر از آن چیزی است که بسیاری معتقدند محدود می‌شود.