با اینکه سجادی خودش از دوومیدانی بود اما اقدام خاصی برای این رشته نکرد

امیر پیاهو قهرمان اسبق دوومیدانی آسیا و مربی تیم ملی دوومیدانی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس،با انتقاد از عملکرد حمید سجادی اظهار کرد: – امیر پیاهو قهرمان اسبق دوومیدانی آسیا و مربی تیم ملی دوومیدانی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی پایگاه خبری تحلیلی …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: ورزشی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021171187973081088/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C