با اشاره به استقبال از طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

به گزارش ایسنا، محمد رشیدی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس طرحی را به شرح زیر اعلام کرد:

با اشاره به استقبال از طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

یکی از اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی از طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خبر داد.

طرح سازماندهی مأموریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012814640/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C