بانوی کارآفرینی که به رهبری هدیه داد و تحفه گرفت


تهران- ایرنا- در حاشیه بازدید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نمایشگاه توانمندیهای تولید داخل، یک بانوی کارآفرین در زمینه صنایع دستی با اهدای گیوه به رهبر انقلاب، از ایشان یک انگشتر به یادگار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369700/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA