باشگاه دانش‌آموزی‌خبرنگاران پلیس؛ سنگ بنای ارتباط موثر فراجا و جامعه


تهران – ایرنا – سخنگوی پلیس بر ارتباط موثر و چند سویه پلیس با همه شهروندان قانونمدار در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و عوامل تهدیدزا تاکید کرد وگفت: باشگاه رسانه‌ای که توسط دانش‌آموزان با محوریت اخبار و رویدادهای پلیسی آغاز به کار خواهد کرد در حقیقت سنگ بنای ارتباط موثر میان پلیس و بخش بزرگی از جامعه یادگیرنده و آموزش پذیر در کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379787/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7