باز هم ریزش قله؛ آلپ هرگز مثل سابق نخواهد بود


تهران- ایرنا- کارشناسان می گویند بخشی از قله یک کوه در آلپ فرو ریخته است که احتمالاً نتیجه ذوب شدن یخ‌های دائمی ناشی از تغییرات اقلیمی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157841/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%BE-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF