بازدید و آموزش دانش آموزان در مرکز آموزش پسماند شهرداری تهران

همزمان با روز جهانی آموزش محیط زیست جمعی از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران از مرکز آموزش مدیریت پسماند شهرداری تهران بازدید کردند.

به گزارش ایسنا، احسان اوگی رییس اداره توانمندسازی و مشارکت های محیط زیست شهرداری تهران گفت: روز جهانی آموزش محیط زیست که مصادف با ۲۶ ژانویه است، در سراسر جهان به امید بهبود رابطه بین همنوعان‌مان با طبیعت، گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: این روز جهت شناسایی و یافتن راه‌حل‌هایی برای برخی مسائل زیست‌محیطی، چه در سطح جهانی و چه در سطح محلی است. با این کار، یک فرآیند جمعی و مؤثر برای دستیابی به افراد همفکر بیشتری که می‌خواهند برای دنیای ما تغییر ایجاد کنند، در دسترس قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش سایت شهر، اوگی اظهار کرد چ: در این راستا بازدید از مرکز آموزش پسماند برای جمعی از دانش آموزان شهر تهران و آموزش مفاهیم محیط زیستی از سوی این اداره کل و با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند صورت گرفت.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110805872/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86